Όροι διαγωνισμού

Facebook:

Όροι διαγωνισμού: ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσα σε πέντε μέρες στέλνοντας μήνυμα στο inbox με τα στοιχεία του. Το δώρο θα αποσταλεί στο ονοματεπώνυμο του προφίλ του νικητή και μόνο. Δεν ανταλλάσσεται με χρηματικο ποσό ούτε αποστέλλεται σε διαφορετικό όνομα.  Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17.06.17 στις 14:00 στη σελίδα μας και θα επιλεχτεί τυχαία με τη βοήθεια του http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion

https://www.facebook.com/docpharmas.a/posts/2210714815820934:0
Instagram:

Όροι διαγωνισμού: ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσα σε πέντε μέρες στέλνοντας μήνυμα στο inbox με τα στοιχεία του. Το δώρο θα αποσταλεί στο ονοματεπώνυμο του προφίλ του νικητή και μόνο. Δεν ανταλλάσσεται με χρηματικο ποσό ούτε αποστέλλεται σε διαφορετικό όνομα.