Όροι διαγωνισμού

Facebook:

Όροι διαγωνισμού: ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσα σε πέντε μέρες στέλνοντας μήνυμα στο inbox με τα στοιχεία του. Το δώρο θα αποσταλεί στο ονοματεπώνυμο του προφίλ του νικητή και μόνο. Δεν ανταλλάσσεται με χρηματικο ποσό ούτε αποστέλλεται σε διαφορετικό όνομα.  Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17.06.17 στις 14:00 στη σελίδα μας και θα επιλεχτεί τυχαία με τη βοήθεια του http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion

https://www.facebook.com/docpharmas.a/posts/2210714815820934:0
Instagram:

Όροι διαγωνισμού: ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσα σε πέντε μέρες στέλνοντας μήνυμα στο inbox με τα στοιχεία του. Το δώρο θα αποσταλεί στο ονοματεπώνυμο του προφίλ του νικητή και μόνο. Δεν ανταλλάσσεται με χρηματικο ποσό ούτε αποστέλλεται σε διαφορετικό όνομα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s